Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu Reikia gydytojo?
Registruokitės čia

Nemedicininės paslaugos
Paslaugos pavadinimas Kaina, EUR
Vieno rašytinio,  A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas 0,11
Vieno rašytinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas 0,15
Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4 formatu (10 d.d.*) 0,25
Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4 formatu (3 d.d.) 0,38
Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas 0,19
Tyrimo medžiagos  įrašymas į CD diską ne gydymo tikslais  4,57
Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas ne  gydymo tikslais 1,59
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 10 d.d. 3,34
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 3 d.d. 5,01
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama kitais, ne gydymo tikslais per 10 d.d. 1,31
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama kitais,  ne gydymo tikslais per 3 d.d. 1,96
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę išduodamas kitais, ne gydymo tikslais per 10 darbo dienų  6,76
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę išduodamas kitais,  ne gydymo tikslais per 3 darbo dienas 10,16
Transporto išlaidos, kai medicinos personalas  lanko pacientą kitu adresu, nei pacientas yra nurodęs prašyme gydytis Antakalnio poliklinikoje, nedraustus pacientus
**(atstumas iki paciento namų ir atgal iki poliklinikos)
0,50 už km**
Tyrimo medžiagos  įrašymas į CD diską gydymo tikslais  3,78
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama per 10 darbo dienų  gydymo tikslais 2,76
Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama per 3 darbo dienas  gydymo tikslais 4,14
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama gydymo tikslais (10 d.d.) 1,08
Pažyma iš VšĮ Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centro išduodama gydymo tikslais (3 d.d.) 1,62
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę, išduodamas gydymo tikslais  per 10 darbo dienų  5,59
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašas apie sveikatos būklę, išduodamas gydymo tikslais per 3 darbo dienas 8,40
Echoskopinio vaizdo nuotraukos atspausdinimas gydymo tikslais 1,31
Kompensuojamų vaistų paso pakeitimas išnaudojus visus dokumento blankus ir pristačius senąjį dokumentą  1,00
Kompensuojamų vaistų paso išdavimas negrąžinus prieš tai išduoto kompensuojamų vaistų paso arba grąžinus sugadintą 3,00
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų tvarkymas 0,29
Prisirašymo gydytis VšĮ Antakalnio poliklinikoje dokumentų tvarkymas (jei pacientas kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą pasirenka anksčiau nei po šešių mėnesių) 2,90

Spausdinimo versija