Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu Reikia gydytojo?
Registruokitės čia

Profilaktiniai tyrimai
Paslaugos pavadinimas Kaina, EUR 
Sveikatos tikrinimas: vykstančiųjų į užsienį 13,00
Sveikatos tikrinimas: norinčiųjų įsigyti ar laikyti civilinį ginklą 21,00
Sveikatos tikrinimas: vairuotojų mėgėjų 15,50
Dirbančių vairuotojų 19,46
Įsidarbinančių vairuotojų  17,03
Dirbančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių 43,30
Įsidarbinančių jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių 28,71
Dirbančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu 13,14
Įsidarbinančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu 5,35
Dirbančių aviacijos darbuotojų 101,69*/46,22*
Įsidarbinančių aviacijos darbuotojų 77,85
Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus)
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 10,70
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 2,43
Asmenų, norinčių pradėti dirbti galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar į pavojingus darbus)
Darbuotojų, įsidarbinančių  profesinės rizikos sąlygomis 6,33
Darbuotojų, įsidarbinančių į darbus ar pradedančius vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 3,41
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie tikrinami pagal Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-06-16 įsakymu Nr. 1V-230 "Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo " (toliau Aprašas):
Pareigūnų - pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja - pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą 49,84
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu -  pagal Aprašo 2 priedo 2 punktą 53,67
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas - aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus -   pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą 65,63
Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu -   pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą 65,33
Skraidančiojo aviacijos personalo -   pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą 79,55
Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu - pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą 61,83
Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas po nelaimingo atsitikimo tarnyboje -  pagal Aprašo 2 priedo 3, 4, 5 ir 6 punktus; po incidento (šaunamojo ginklo panaudojimo, nelaimingo atsitikimo) tarnyboje - pagal Aprašo 2 priedo 7 punktą 7,38

 


Spausdinimo versija