Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu Reikia gydytojo?
Registruokitės čia

Asmenų, patiriančių profesinės rizikos veiksnių poveikį ar norinčių įsidarbinti, sveikatos patikra

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą  reikia pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) – įsidarbinančiam formą 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį  asmenį tikrintis sveikatos).

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formą 048/a  privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos).

4. Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimo formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.

5. Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.

Spausdinimo versija