Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu ...
...

 

Traukinių mašinistų, jų padėjėjų ir darbuotojų, kurių veikla susijusi su geležinkelio eismu sveikatos patikra

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant arba dirbant prieš tikrinantis sveikatą  reikia pateikti:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam.

3. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a – dirbančiam (formas 048/a ir 047/a privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą).

4. Savo šeimos/vidaus gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą forma Nr. 027/a iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikoje.

5. Gydytojo psichiatro  parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra  prisirašęs Antakalnio poliklinikos Psichikos sveikatos centre.


Spausdinimo versija