Su Jumis sveikam gyvenimui Paslaugos internetu ...
...

 

Vykdomos sveikatos programos.

 


 EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
"INOVATYVUS PASLAUGŲ TEIKIMAS POLILIGOTIEMS PACIENTAMS ANTAKALNIO IR NEMENČINĖS POLIKLINIKOSE BEI VEIVERIŲ PSPC"

                                                                                                                                                                                                   

 

Projekto tikslas - efektyvesnis paslaugų teikimas keliomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, suteikiant jiems individualizuotas, holistines paslaugas, įtraukiant į savipriežiūrą bei modernizuojant ir optimizuojant paslaugų teikimą.

Projektas apims:

 • holistinį pacientų būklės ištyrimą, dalyvaujant skirtingų specializacijų sveikatos priežiūros specialistų komandai;
 • individualų gydymo plano sudarymą, atsižvelgiant į paciento poreikius ir lūkesčius;
 • nenutrūkstamą sveikatos rodiklių stebėseną modernių prietaisų ir įrenginių pagalba;
 • individualius ir grupinius savipriežiūros bei sveikos gyvensenos mokymus;
 • nuotolinę sveikatos priežiūrą per informacinį pacientų portalą.

Projektas yra skirtas pacientams, kuriems buvo diagnozuota hipertenzinė širdies liga (I11) ir 1 ar 2 tipo cukrinis diabetas (E10-E11) arba prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas (I48).

Numatomi rezultatai - bus įvertintas išbandomo paslaugų teikimo modelio veiksmingumas. Pateiktos išvados sudarys prielaidas keisti šiuo metu esančią poliligotų pacientų priežiūrą Lietuvoje, mažinti paslaugų fragmentaciją, vertinti paciento sveikatą holistiškai, aktyviai įtraukti pacientą į savipriežiūrą. Pagerės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija, pacientams bus teikiamos kokybiškesnės ir prieinamesnės sveikatos priežiūros paslaugos, išaugs pacientų pasitenkinimas teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, išaugs pacientų sveikatos žinių lygis, pagerės sveikatos rodikliai bei pacientų gyvenimo kokybė. Projekte naudojamas elektroninis paciento portalas sudarys sąlygas efektyvesniam paslaugų teikimui. Jis bus susietas su pacientams perduota modelio išbandymo metu naudoti išmaniąja įranga, kad įrenginių sukaupti duomenys automatiškai būtų perduodami į informacinę sistemą. Projektas turės teigiamos įtakos sveikatos priežiūros sistemai bei jos kaštams - sumažės poliligotų pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius, mažės hospitalizacijų skaičius ir/ar jos trukmė, mažės GMP iškvietimų skaičius, mažės pakartotinių/nereikalingų tyrimų skaičius.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia  – 2020-10-14

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  – 2022-10-14

Finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir LR valstybės biudžeto lėšomis


 

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Antakalnio poliklinika tęsia projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimas Vilniaus miesto savivaldybėje“ vykdymą.

-          Programos vykdymo metu bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos jauniems žmonėms bei kuriama aplinka tokias paslaugas teikti ir gauti:
- administruojamas portalas jaunimui sveikatostinklas.lt, socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ paskyros, kuriuose talpinama informacija susijusi su jaunimo psichikos ir reprodukcine sveikata, aktyviu laisvalaikiu: sveikatos priežiūros įstaigos, teikiamos paslaugos, naujienos, renginiai, specialistų konsultacijos, atsakymai į klausimus;

- tobulinama unikali ir naujai sukurta savipagalbos programa, skirta nuotoliniu būdu greitai, efektyviai ir kokybiškai suteikti pagalbą nerimo sutrikimų turintiems pacientams;
- teikiamos asmeninės konsultacijos reprodukcinės sveikatos tema.

 

Dėl paslaugų, informacijos, bendradarbiavimo, prašome rašyti el. paštu jaunimui@antakpol.lt

 

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su partneriais nuo 2015-09-07 įgyvendina projektą „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮGYVENDINIMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“.

Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį“.

Projekto partneriai:

 • Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
 • VšĮ Antakalnio poliklinika;
 • Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA);
 • University Hospital of North Norway (Norvegijos Karalystė).

Projekto tikslas – sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.

Pagal projektą teikiamos paslaugos jaunimui keturiose pagrindinėse projekte numatytose srityse – savižudybių ir savižalos, sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityse.

Projekto vykdymas:

 • VšĮ Antakalnio poliklinikoje 104 kabinete įkurtas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas koordinuojantis centras. Centro koordinatorė – Milda Vickutė, kuri koordinuoja sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, konsultavimo ir stebėsenos  paslaugų teikimą pagal projektą.
 • Administruojamas Jaunimo sveikatos interneto portalas www.sveikatostinklas.lt, kuriame rengiama, atnaujinama, publikuojama naujausia patikima, ekspertų parengta skirtingoms tikslinėms auditorijoms (specialistams ir jaunimui) pritaikyta informacija sveikatos klausimais.
 • Adaptuojami ir pradedami taikyti algoritmai.
 • Kuriama unikali mokomoji programa, pagrįsta kognityvinės - elgesio terapijos principais. Jaunimo sveikatos portale patalpintos programose bus pateikta išsami informacija apie nerimą ir depresinę nuotaiką, pratimai ir informacija, kaip įveikti mintis, trukdančias gerai jaustis, mokoma, kaip spręsti problemas, kaip formuoti bei išlaikyti nerimo ir nuotaikos valdymo įgūdžius. Kuriamose mokomosiose programose tai pat bus patalpinti garso ir vaizdo įrašai. Šiomis programomis savarankiškai nemokamai galės naudotis jaunimas bei specialistai.
 • Planuojami mokymai JPSPP teikėjams – mokymai ne tik pakels paslaugas teikiančių specialistų kvalifikaciją ir kompetenciją, bet ir prisidės prie skirtingų šalies sektorių specialistų bendradarbiavimo sprendžiant jaunimo sveikatos problemas didinimo.

Projekto nauda ir laukiami rezultatai Numatoma, jog sukurtas ir tinkamai įgyvendintas modelis prisidės prie prie Vilniaus m. savivaldybės 14–29 m. amžiaus jaunų žmonių (net 23 proc. visų gyventojų) sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo bei sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

  

 

 

 

 

 

 


Spausdinimo versija